Càlcul d’àrees

18 Mai 2013

Areas2

Explicació dels elements dels polígons: www.juegoseducativosvindel.com

Anuncis

Àrees de quadrilàters i triangles

17 Mai 2013

Area1

Càlcul d’àrees de quadrilàters i triangles.

Genmàgic. Pàgina de Matemàtiques de Roger Rey i Fernando Romero.


Perímetres de polígons

16 Mai 2013

Perímetre1

Càlcul de perímetres de polígons.

Genmàgic. Pàgina de Matemàtiques de Roger Rey i Fernando Romero.


Geoplano

2 Juny 2009

Geoplano2

Recurs educatiu online del Govern de les Illes Canàries pel càlcul de perímetres y àrees.