Activitats de Matemàtiques 2on ESO

9 gener 2013

Problemes de repàs amb autocorrecció,  a la web anayadigital.com.

Diagrames de barres. Genmagic.

Sistemes de referència cartesià. Genmagic.

”                   ”       ”                     ”           . Genmagic.

Estadística. Librosvivos.net i CIDEAD.

Anuncis