Àrees de prismes rectes

28 febrer 2011

Activitat ineractiva sobre el càlcul d’àrees de prismes rectes del portal Genmagic.

Anuncis