El paper de les multinacionals de l’alimentació

4 gener 2010

McDonalds Videogame

Joc a través del qual prenem consciència de l’explotació de recursos naturals i humans per part d’una empresa multinacional com McDonald’s. El videojoc ens permet advertir els efectes negatius sobre el medi natural com a conseqüència de l’extensió de les àrees de pastura i la contaminació atmosfèrica a causa de les emissions derivades dels fems, així com també experimentar el patiment dels animals estabulats i intensament medicats. Per últim, també podem observar com s’exploten laboralment uns treballadors que formen part d’un engranatge purament industrial.

Dins la mateixa línia tenim el documental “Super Size Me”.En la pel·lícula, Spurlock segueix una dieta de 30 dies (febrer de 2003) durant els quals subsisteix en la seva totalitat amb l’alimentació i la compra d’articles exclusivament de McDonald’s. Els efectes son visibles al llarg de la pel·lícula.

Anuncis