C.N. 2.2. UNITAT 2. L’energia a l’Univers, a la Terra i a la nostra societat

30 Setembre 2009

Unitat d’aprenentatge 2.  L’energia a l’Univers, a la Terra i a la nostra societat

View this document on Scribd

Adreces d’internet amb activitats intereactives per practicar:


CN 2.2. UNITAT 4. La Terra un planeta en canvi constant.

30 Setembre 2009

Quina bona manera de tancar el curs ¡

La unitat és inclosa dins el reconegut  proyecto biosfera recursos.cnice.mec.es

Són realment dues unitats :

La quantitat d’informació és considerable  (contenidos y actividades) i per això s’ha de llegir atentament abans  de desenvolupar les ‘actividades interactives’

(E. I. Semipresencials: És necessari  presentar  un mínim del 50%  de respostes correctes al professor responsable)


CN 2.2. UNITAT 1. La matèria a l’Univers.

21 Setembre 2009

Unitat d’aprenentatge 1. La matèria  a l’Univers.

View this document on Scribd

Adreces d’internet amb activitats per practicar:


CN 2.1.UNITATS 1, 2 i 3. **Mòdul complet**

15 Setembre 2009

Les unitats d’aquest mòdul les podeu trobar online a la pàgina web  www.aula2005.com

Cada una de les unitats les trobareu en els següents enllaços:

Unitat 1. La nutrició humana i el consum d’aliments responsable.

  Unitat 2. La reproducció i la sexualitat humanes.

  Unitat 3. La relació de les persones dins la societat: estils de vida saludables i malalties mentals i endocrines.

  És necessari  presentar  un mínim del 50%  de respostes correctes al professor responsable. (E.I. Semipresencials)
  Els criteris d’avaluació del tema són els criteris escrits a la programació  del departament(consultables  fins i tot per www.cepacalvia.com )Si voleu més informació podeu contactar amb el Sr. F. Javier Lozano B.
  Gràcies i endevant ¡


  CN 2.2. UNITAT 3. La tecnologia i la societat.

  13 Setembre 2009

  Unitat d’aprenentatge 3: La tecnologia i la societat: l’electricitat i la generació i gestió dels residus.

  View this document on Scribd

  Adreces d’internet amb activitats per practicar:


  Teoría i activitats per les Proves d’Accès a CFGS i a la UIB per a majors de 25 anys

  7 Setembre 2009

  Matemàtiques CFGS

  Temes i activitats de les Matemàtiques del professor Gonzalez, amb Acrobat Reader.

  Si prepareu les proves d’accès a CFGS, triau Matemáticas 1º Bachillerato SOCIALES; en el cas de les proves d’accès a la UIB per a majors de 25 anys, Matemáticas 2º Bachillerato CIENCIAS.

  • Solucionari de Sistemes d’equacions. Métode de Gauss. A la pàgina web Masquemates.com.