La desertització

4 Juny 2009

dessertitzacióLa desertització . Govern Illes  Canàries (Projecte Medusa). Animacions i activitats.

Anuncis

Problemes ambientals

4 Juny 2009

Pro Ambientals

Presentació amb Flash, del Gobierno de Canarias (Proyecto Medusa) sobre els problemes ambientals amb activitats.


Geoplano

2 Juny 2009

Geoplano2

Recurs educatiu online del Govern de les Illes Canàries pel càlcul de perímetres y àrees.