Càlcul d’àrees

18 Mai 2013

Areas2

Explicació dels elements dels polígons: www.juegoseducativosvindel.com


Àrees de quadrilàters i triangles

17 Mai 2013

Area1

Càlcul d’àrees de quadrilàters i triangles.

Genmàgic. Pàgina de Matemàtiques de Roger Rey i Fernando Romero.


Perímetres de polígons

16 Mai 2013

Perímetre1

Càlcul de perímetres de polígons.

Genmàgic. Pàgina de Matemàtiques de Roger Rey i Fernando Romero.


Geometria 2on ESO

15 Mai 2013

Libro interactivo  Triangles www.i-matematicas.com

Teorema de Pitàgores MAO

Figures planes Librosvivos.net


Activitats de Matemàtiques 2on ESO

9 gener 2013

Problemes de repàs amb autocorrecció,  a la web anayadigital.com.

Diagrames de barres. Genmagic.

Sistemes de referència cartesià. Genmagic.

”                   ”       ”                     ”           . Genmagic.

Estadística. Librosvivos.net i CIDEAD.


Expressions algebraiques

12 Desembre 2012

GenmagicE


Nombres enters

11 Desembre 2012